Seminar FORUM profil

Vi arbeider for tiden med å strukturere vårt ansikt utad. Vår plan er at  http://www.seminarforum.no skal gi et bilde av hva vi er som bedrift. Vi har også etablert et nettsted på Facebook. Der er det meningen at vi skal synliggjøre hva Seminar Forum er og kan bli som arbeidsplass.Link til våre facebooksider finnes i menyen ute til høyre. Våre LinkedIn sider (Seminar Forum AS) skal være en plattform for faglig utvikling og et utgangspunkt for forbedring og drøfting  av hvor vi skal og trender innenfor våre fagområder.