Digitalt førstegangsmøte

Kan bedriftens selgere bli 5 ganger så effektive i arbeidet?

Er dere en bedrift som er avhengig av å møte kunden ansikt til ansikt? Utfordringen er å overvinne en psykologisk barriere av teknologisk og vanemessig art.

 

I disse coronatider må vi alle improvisere og hjelpe hverandre. Vårt bidrag i så måte er å tilby DIGITALE MØTER GRATIS inntil videre. Derfor legger vi denne gjennomgangen til ettermiddagen slik at det er mulig å være mest mulig PRODUKTIV på dagtid. Lange arbeidsdager kan kanskje kompensere sviktende resultater nå til dags. SPARRINGEN er ikke gratis i dette tilbudet.

Kvaliteten må være topp! Vi hjelper deg!

En betydelig del av norske reiser med fly og bil skjer på grunn av møteaktivitet i sammenheng med salg. Dette er kostbart. Fysisk tilstedeværelse er viktig og skal ikke undervurderes men det er veldig viktig å se på kost/nytte i denne sammenhengen. Nedenfor vil jeg nevne noen sammenhenger som taler for en betydelig større bruk av digitale salgsmøter.

 

  • Fly- og bil/togreiser koster mye penger.

  • Fly- og bil/togreiser koster mye tid.

  • «Kaffe» og møtemat koster.

  • Utslipp og miljøkostnader er enorme.

  • Bomturer skjer.

  • Avlysninger og flyttinger koster mye tid, ergrelser og kan gi mange negative sideeffekter.

  • Det er lettere å avtale fjernmøter.

  • Kanskje vi kan unngå unyttige salgsmøter som uansett ikke ville føre frem.

  • Bedre fokus og kvalitet på det første salgsmøtet.

  • Bedre planlegging, fokus og kvalitet i forhold til det første fysiske salgsmøtet.

En forutsetning for at digitale salgsmøter skal bli et alternativ er at kvaliteten på disse er svært høy. Det er hensikten med dette kurset og påfølgende tette coaching.

Kurset kunne vi teknisk sett holdt for 1000 deltakere. Dette er imidlertid ikke ment å være enveiskommunikasjon. Deltakerne skal bli perfekte i bruk og gjennomføring av digitale salgsmøter. 1 deltaker på et slikt kurs er det maksimale. (flere kan være bisittere og følge med)

Vi tilbyr også kontinuerlig vedlikehold og videreutvikling av ferdigheter for at deltakerne (og budskapet) skal forbli perfekt . Denne oppfølgingen koster 21 kroner pr minutt og kan avtales hver ettermiddag mellom kl 16 -17. Kurset gjennomføres i 2 bolker à 1 time pluss ønsket vedlikehold og oppfølging. Prisen på kurset/coachingen er NOK 3980. Gjentakelse av bolk nr 2 til halv pris.

 

KRAV.  Hva må være med i et førstegangsmøte?  Hva bør ikke være med i et førstegangsmøte

GJENNOMFØRING av ditt førstegangsmøte. Tilbakemeldinger-synspunkter-forbedringer-coaching.

Når som helst etter avtale kan du SPARRE med oss og få tilbakemeldinger på dine salgspresentasjoner slik at du til enhver tid opprettholder en høy kvalitet. NOK 21 pr minutt. Påmelding til kurset kan skje nedenfor. Det er også en fordel hvis du skriver litt om deg selv og ditt utgangspunkt og behov for denne gjennomgangen.

Tider for digitalt førstegangsmøte

Du kan også sende en forespørsel om ønsket tidspunkt på SMS til 92040891 eller til epost ola@seminarforum.no.