Relasjonsbygging

Prinsipp for hvordan vi arbeider. Poenget er at ved å samarbeide med både leverandører og kunder i B2B markedet oppnår vi og hele prosessen en stordriftsfordel på grunn av det vi mener er den sterkt økende verdi av informasjon.

 

 

tjenester

 

 

Typisk relasjonsbygging