Modell for investering

(Forutsetninger for alle tidsplaner er oppstart før sommeren 2018)

Prognoser.

 

  2019 2020 2021
Månedlig Omsetning 163800 300101 414477
Årsoverskudd 107185 486925 785971
Verdi av selskapet 1071846 4869251 7859710

 

Fase 1. Utvidelse og modernisering av arbeidskapasitet. TIDSPLAN 6 MÅNEDER.

 • Modernisering av CRM system – Kapitalbehov ca NOK 180 000
 • Ansettelseskostnader- Kapitalbehov ca NOK 50 000
 • Ansette 1 behovsrådgiver som etterhvert også kan bidra med salgsfunksjonen. Kapitalbehov NOK ​​60 000 * 1 * 3 mnd = NOK 180 000
 • Opplæring og utvikling av behovsrådgiver – Kapitalbehov NOK ​​30 000 * 3 mnd = NOK 90 000
 • Sikringsbuffer fase 1 = NOK 100 000

Tilsammen fase 1. NOK 600 000 

Vi antar at fase 1 kan være gjennomført innen utløpet av 2018. I slutten av fase 1 ser vi også at omsetning pr måned kan ligge på i underkant av NOK 100 000 og realistisk driftsunderskudd pr måned på ca NOK 3500

Fase 2. Programvare og teknologiutvikling. TIDSPLAN 48 MÅNEDER

(Ventet oppstart høsten 2018)
 • Leie inn 1 softwareutvikler. Kapitalbehov kr 60 000 * 24 mnd = kr 1 440 000
  • Intelligent grensesnitt for behovsrådgivning
  • Kommunikasjonsportal
  • Plattform for AI
  • Doodle planlegging
  • Affiliate utvikling
  • Provisjon og ordresystem 24 SevenOffice
  • Eventuelle nødvendige integrasjoner
 • Kontinuerlig utvikling, innovasjoner og forbedringer utover dette – Kapitalbehov NOK ​​30 000 * 24 mnd = NOK 720 000
 • Sikringsbuffer fase 2 = 100 000 kroner

Tilsammen fase 2. NOK 2 260 000 *

I årene 2019, 2020 og 2021 forventes drift på en stabil måte selv om programvareutvikling vil foregå i bakgrunnen. Driften kan gjennomføres mer eller mindre uavhengig av denne programvareutviklingen. Dog er det svært ønskelig og nødvendig at brukerne blir involvert i å sette premisser for utviklingen. Primo 2019 ansettes 1 behovsrådgiver. Samme i året 2020 og 2021. Dette vil være bakgrunnen for overstående prognoser. Sikringsbuffer for driften generelt =NOK 140 000.

*Det er viktig å notere at hele fase 2 og deler av fase 1 er definert i vår skattefunnavtale med Norges Forskningsråd. Aktiviteter i fase 1 og 2 som er inkludert i skattefunnavtalen har vært igang i lengre tid. Det vil i praksis si at påløpte kostnader i prosjektet vil bli inndekket fra skattemyndighetene med 20%  skattefradrag som vil bli trukket fra overskuddet eventuelt godskrives ved underskudd. Forutsetning for dette er at skattefunngodkjennelsen også blir videreført i årene fremover. Effekten av dette vil også inngå som en slags sikringsbuffer.

TOTALT INVESTERINGSBEHOV

OVER 54 MÅNEDER

=3 000 000 kroner

Planen er å legge ut 25% av alle aksjer (7500 aksjer). Dette vil prise disse til NOK 400 pr aksje.

Planlagte scenarier for 3 hele driftsår 2019, 2020 og 2021 (referanse til overstående prognoser)

Første hele driftsår 2019:

Forutsetninger:

 • Normalt, erfart* produsert volum pr behovsrådgiver                                                        * Gjennomsnitt av 131 beste uker siste 4 år.
 • Normalt, erfart og forutsigbart kostnadsnivå
 • 2,5 behovsrådgivere
 • Prisnivå som idag
 • Ingen forventede synergier eller kvalitetsforbedringer

 

Andre hele driftsår 2020:

Forutsetninger:

 • Normalt, erfart* produsert volum pr behovsrådgiver                                                          pluss en forventet produksjonsøkning (ca 20% eller 2 B5K4 i uken) som følge av synergier, forbedringer i arbeidsverktøy og rutiner som begynner å fungere bra.   *Gjennomsnitt av 131 beste uker siste 4 år
 • Prisnivå 110 % av det opprinnelige
 • Normalt, erfart og forutsigbart kostnadsnivå
 • 3,5 behovsrådgivere
 • Kvalitetsforbedringer begynner å komme

Tredje hele driftsår 2021:

Forutsetninger:

 • Produsert volum pr behovsrådgiver øker videre med ca 10%  (1 B5K5 i uken) som følge av kvalitetsforbedring på grunn av smartere IT, erfaring, synergi og stordriftsfordeler grunnet verdi av informasjon
 • Normalt, erfart og forutsigbart kostnadsnivå
 • 4,5 behovsrådgivere
 • Prisnivå 120 % av det opprinnelige
 • Kvalitetsforbedringer