Min beste kunde (MBK)

MBK≈MNK

Er dette sant? Er min beste kunde omtrent det samme som min neste kunde. Sannsynligvis ikke helt, men det ville være rart hvis det ikke var mange likheter og mye felles. Masse erfaringer vi kunne spille på i arbeidet med å finne den neste kunden ville åpenbare seg hvis vi bedre kunne karakterisere vår nåværende (beste) kunde.

Min beste kunde inneholder kjernen til  ditt firmas suksess så langt. Selve DNAet for videre suksess og utvikling. Derfor tror vi det er svært nyttig å komme frem til en profil av din beste kunde. Hvem er det?

  • Øknomiske kjennetegn.
  • Kjennetegn ved virksomheten.
  • Medarbeidere i bedriften (Karakteristika)
  • Hvorfor bedriften kjøper?
  • Hva bedriften kjøper.
  • Hvorfor bedriften kjøper dette?
  • OSV

Mye av en slik profil har du sikkert mer eller mindre i hodet. Det dette kan brukes til er at man systematisk kan finne kunder av «samme» type i fortsettelsen. Dette er realistiske ambisjoner i dagens digitale verden. Klikk inn på nedenstående link og du vil komme inn på spørsmål som vil hjelpe deg til å få mer innsikt i hvem MBK er. Vi vil sende deg profil på MBK i etterkant. Hvis det passer for deg tar vi også gjerne en samtale om dette for å få frem ytterligere nyanser. Kanskje vi også kan hjelpe deg å finne MNK…….

 

Beskrivelse av min beste kunde (MBK)