ad Tempus* III – Min Drømme Kunde

* latin: riktig i forhold til tiden

ad Tempus arbeidsgruppe III                                                                                                                                                                                             Pris for arbeidsgruppe NOK 9900 +mva (1 time webinar NOK 2940)

Med utgangspunkt i min beste kunde, MBK, bygger vi ut profilen på våre fremtidige kunder. Vi lærer dem å kjenne. På en måte kan vi si at vi visualiserer våre fremtidige kunder. Målet er at vi skal kjenne dem igjen i våre salgsprosesser. Gjennom en prosess som begynner med MBK og som etter hvert gir oss en bedre og bedre visualisering av den neste kunden og gjerne vår fremtidige drømmekunde.

Erfaring tilsier at grupper på 2-5 personer er formålstjenlig.  Vi vil trenge flipoverark og tusjer med flere farger. Videoprojektor med tilkobling til PC. Nedenfor følger de viktigste punktene på agendaen: Varighet 5 timer for en slik arbeidsgruppe. Det skal dog understrekes at denne aktiviteten med fordel kan inngå i en kontinuerlig utvikling av medarbeidernes orientering mot eksterne behov.

Metode: Radiant Thinking.

Verktøy: Easy Quest og tankekart

Hvis du vil vite mer om radiant thinking og tankekart kan du se mer om dette her.