ad Tempus* arbeidsgrupper

* latin: riktig i forhold til tiden

På bakgrunn av bred kompetanse og lang fartstid innenfor salg, markedsføring, forretningsutvikling og behovsrådgiving  i forretningsmarkedet, holder vi på forespørsel to ulike arbeidsgrupper: Pris pr arbeidsgruppe – kr 9900 +mva (1 time webinar NOK 2940)

.

 UTVIDET BEHOVSORIENTERING

ad Tempus I

Spørsmål og avdekking av behov i forretningsmarkedet

HOVEDMÅL I ARBEIDSGRUPPEN:

Gjennom å produsere spørsmål skaper vi en aktivisering av produktkunnskap mot bestemte kundebehov.

Resultatet av arbeidsgruppen er følgende :

  1. Økning og aktivisering av produktkunnskap.
  2.  Økning og aktivisering av kunnskap om kundebehov.
  3.  Bedre evner til å avdekke kundebehov.
  4. Vinkling produkt mot behov i forretningsmarkedet.

Dessuten vil vi

• Bli oppmerksom på spørsmålets muligheter som kommunikasjonsform

• Bidra til behovsorienteringen i bedriften

• Bli flinkere til å avdekke muligheter hos potensielle kunder

• Raskere skaffe oversikt over behovene

• Bli mer oppmerksom på kundens behov over tid

• Drille behovsorientert produktkunnskap

• Treffe behovene med produktfordelene

• Skape større engasjement, glede og entusiasme hos egne medarbeidere kunder og potensielle kunder

• Dette er en usedvanlig effektiv produktopplæring.

• Gjennomgang av mest brukte spørsmålstyper og anvendelsesområder.
• Tilordning av spørsmål til salgsfaser.
• Hva er våre produktfordeler ?
• Hva er våre kunders behov ?
• Hvilke spørsmål skal vi stille ?
• Sikring av godt egenarbeid og forberedelser i daglig jobb

Økonomisk begrunnelse:
Ett godt spørsmål i en salgssituasjon kan dekke inn kostnaden ved arbeidsgruppen mange ganger.

 

VIKTIGHETEN AV STIKKORD OG SØKEORD I EN DIGITAL VERDEN.

ad Tempus II

På grunn av de digitale mulighetene innenfor salg og markedsføring er bruk av stikkord og søkeord blitt mer og mer viktig. Evnen til kreativ produksjon av relevante og gode ord er blitt særlig etterspurt.

En slik aktivitet er svært krevende. De fleste av oss blir slitne i hodet etter 1 minutts anstrengelser. Trøsten er som i svært mange andre sammenhenger. Det som er anstrengende. Det som krever noe av oss er ofte det mest lønnsomme og  fruktbare. De fleste av oss har erfaringer med dette. Hvis vi anstrengte oss og arbeidet med regnestykker i matematikk så ble vi bedre. Jo mer vi skrev i norsk jo flinkere ble vi til å skrive. Den som trente og øvde om igjen og om igjen i fotball eller annen sport ble bedre der.  De som har prøvd å bli flinke i musikk har også opplevd at fremgang har sammenheng med øvelse. Øvelse gjør mester er det noe som heter. Det gjelder innenfor alle typer ferdigheter jeg vet om.

Vi skal arbeide med stikkord og søkeord i 5 timer. Da blir vi slitne. Men vi skal arbeide med relevans. Målet er å produsere noe som har verdi for bedriften vi representerer. STOR VERDI.

Vi vil bruke en metode som vi kaller RADIANT THINKING og et verktøy de fleste kjenner, TANKEKART. Se mer om metode her.

 

Erfaring tilsier at grupper på 2-5 personer er formålstjenlig i disse gruppene. Det er en fordel at det er partall. Vi vil trenge flipoverark og tusjer med flere farger. Videoprojektor med tilkobling til PC. Ovenfor har vi beskrevet de viktigste punktene på agendaen: Varighet 5 timer for en slik arbeidsgruppe. Det skal dog understrekes at denne aktiviteten med fordel kan inngå i en kontinuerlig utvikling av medarbeidernes orientering mot eksterne behov.