Hva gjør Seminar Forum

Lønnsomme relasjoner

Vår idè er å bringe sammen bedrifter. I et utvidet kompetansefelleskap  finner disse raskere omsetningsvekst og forbedringsmuligheter enn hvis de operer hver for seg. Gjennom lang erfaring har vi bevist at vår fremgangsmåte og kompetanse ved bygging av relasjoner har gitt meget stor økonomisk uttelling for et stort antall bedrifter.

En behovsrådgivers kompetanse er å finne frem til egnede relasjonsmuligheter mellom 2 bedrifter og legge til rette for at de kan møtes slik at videre samarbeid kan utvikles.  I dette arbeidet kreves at behovsrådgiver skaffer seg innsikt og forståelse av teknologiske og bruksmessige muligheter som ligger i grensesnittet mellom leverandør- og mottakerbedrifter.Resultatet blir at Seminar Forum blir mer og mer istand til å koble og danne gode relasjoner for bedrifter med behov for endringer og forbedringer. VI BLIR EN KATALYSATOR FOR GODE ENDRINGER OG FORBEDRINGER.    

Arbeidet handler om læring, læring og atter læring om sammenhenger som har betydning for kjøp av produkter, løsninger og tjenester i B2B markedet. Denne læringen har til alle tider skjedd mer eller mindre manuelt i f. eks. en selgers hode. Etterhvert er selgerens hode blitt avlastet av moderne CRM systemer og beslutningsstøtte løsninger. Vår ambisjon er  å bringe dette langt videre ved hjelp av moderne teknologi.Se vårt skattefunn prosjekt .

Det vi også er overbevist om er at alle positive effekter og synergier i vårt prosjekt får enda større sprengkraft hvis vi tenker og arbeider på den internasjonale arena. Vår periode i Sveits inspirerte oss i særlig grad i så måte. Arbeid over landegrensene vil ha høy prioritet. For noen år siden sikret vi oss noen domener som vi vil bruke internasjonalt.domener

Innovasjon Norge viser til en undersøkelse blant utenlandske bedriftsledere hvor konklusjonen er at norske bedrifter er gode på produkt men heller svake på salg og marked. Vel, vi arbeider med innovasjon av fagene salg og markedsføring og har internasjonale ambisjoner…………

ad-tempus-uendelig ad Tempus
F
rom cold call to warm call!