Kunder og prospects

  • Lønnsomme anskaffelser

  • Lønnsomme salg

Seminar Forum er litt anderledes enn firmaer flest. De fleste firmaer har kunder og leverandører. Vi har kunder, prospects (for våre kunder) og leverandører. I vår planlagte kommunikasjonsportal vil vi bygge relasjoner mellom prospects (kjøpere) og våre kunder  i B2B markedet. Våre forretningsrelasjoner blir da på begge sider i en kjøps- anskaffelsesprosess sett fra prospects, og salgsprosess sett fra vår kunde.

Våre kunder er idag på leverandørsiden i dette bildet. Vi leverer gode og llønnsomme relasjoner til våre kunder. Disse relasjonene er bygget på «situasjoner» i anskaffelsesprosesser. Disse situasjonene er representert ved en firkant i vår prismatrise. En situasjon er et punkt på kundereisen. Vår hensikt med å rapportere en situasjon er å hjelpe våre kunder til innsikt i hvor i kundereisen en bedrift befinner seg. Prismatrisen er dermed vår prisliste i relasjonsbygging for våre kunder.

Behovsrådgiver eller Business Relations Architect