Våre tjenester

Lønnsomme endringer

Med bedrifters behov mener vi først og fremst behov for endringer, forbedringer, utvikling, vekst, innovasjon, kvalitetsøkning, kostnadsreduksjoner og inntektsøkninger. Dette er behov vi mener i stor grad kan dekkes ved interaksjon med leverandører og samarbeidspartnere.Vår virksomhet handler bare om dette. Hver time. Hver dag. Hver uke. År etter år arbeider vi med kun dette for øye. SKAPE FORBEDRINGER. Gjennom mange års erfaring har vi sett at behov dannes i bedriftene og at dette er mulig  å forutse og identifisere. For å si det meget kort: Vi bygger forretningsrelasjoner. Vi skaper INNOVASJON OG UTVIKLING.

 

.

 

Gjennomføring av god behovsrådgivning handler om kreativitet – tvillingen til nysgjerrighet. En person som ikke er nysgjerrig og nyfiken på ting som skjer, hvordan ting er satt sammen  og fungerer kan aldri bli kreativ og fornyende. Slik er det også med bedrifter, organisasjoner, sammenslutninger av alle slag og endog nasjoner. Vi snakker om lærevillige personer og grupper. Vi snakker også om den lærende bedrift.

 
Still spørsmål……
Lytt….
Still flere spørsmål….Lytt….
Still enda flere spørsmål….
 
Bedrifter som skal anskaffe noe har en kjøpsprosess. Bedrifter som vil selge noe har en salgsprosess. Dette er egentlig samme prosess men observert fra 2 forskjellige ståsted. Målet er imidlertid felles. SKAPE EN VARIG FORBEDRING SOM BEGGE PARTER TJENER PÅ.
 
Her kan du se et utvalg av noen klienter vi arbeider sammen med og litt om disse prosessene.
.

…….ssLeverandørbedriften skal håndtere,bearbeide og ta beslutninger ut fra svært mye informasjon. Selgeren (og bedriften) må arbeide med mange flere kunder/prospektive kunder nå enn tidligere. Samtidig er salgsprosessen blitt mer komplisert, med mye mer informasjon og krav til hurtighet i kommunikasjonen. Produkter og tjenester er mye mer komplisert og spesialisert. Det er ikke lett for kunden å dekke sine behov. Kanskje kunden ikke engang vet hva behovene er. Man vet bare at man må utvikle seg og bli bedre på alle områder. Folkene hos den selgende bedriften har en enorm utfordring med å avdekke behovene i markedet og dekke disse gjennom levering av relevante produkter og tjenester. På den andre siden står den kjøpende bedriften overfor myriader av muligheter. HVILKE.

…… Alle bedrifter er hele tiden avhengig av  å gjøre valg av retning. Bedriften må bestemme hvilke markeder den skal betjene med hvilke produkter. Den enkelte selger må gjøre et valg av hvilke kunder som gir det største potensialet på kort eller lang sikt. Produktutvikling må hele tiden gjøre valg som gjenspeiler bedriftens øvrige strategier. Dette er en komplisert og kreativ prosess som hele tiden krever en evne til å ta hensyn til svært mange varibler. Disse kan være av kvantitativ og målbar art, men ofte handler det om intuitive og raske vurderinger av komplekse sammenhenger. Dette er et område hvor kreativitet  er avgjørende for bedriftens evne til å gjøre positive endringer.

DISSE PROSESSENE SOM KAN VÆRE BÅDE KORTE OG LANGE, ENKLE ELLER KOMPLEKSE KALLER VI OFTE FOR KUNDEREISEN

.,

Ta gjerne kontakt med oss for et utfyllende samarbeid!

.