Det unike ved vårt konsept

Mange har spurt og vi har forgjeves prøvd å forklare det unike ved vårt konsept. Vi har hele tiden hatt klart for oss hva som er ambisjonen og visjonen. Å forklare hva det handler om krever innsikt i mange fagområder og bred erfaring fra ulike områder. For å forstå dette kreves en lignende bakgrunn. Ikke alle har det. Heldigvis. Noen utfordret oss til å si presis hva dette handler om. Litt humoristisk kan det vel gjøres best matematisk tenkte vi. Til vår store overraskelse er dette egentlig ikke spøk.

1.

VARIABLER BEDRIFT

X=omsetning                                                  B=behov (et tall mellom 0 og 1)

Y=Driftsresultat                                             n=antall kriterier

Z=lagerhold

q=produksjon                         B=f(x)+f(y)+f(z)+f(q)+f(a)+f(b)+f(c)+…….. f(n)         

a=produktmengde

b=antall ansatte

c=antall filialer

.

.

n= …………..

2.

R=Resultat (for Seminar Forum)

m=antall  produkter/løsninger i markedet                     R=B*m*p

p=antall bedrifter med behov i markedet