ad Tempus (lat. riktig i forhold til tiden)

På 3 viktige felt har vi store planer:

  • Vi snakker om intelligente grensesnitt for behovsrådgivning. Vi vil kalle dette beslutningsstøttesystemer BSS. Med intelligente grensesnitt mener vi at støttesystemene tilpasser seg bruken optimalt. Det som brukes ofte blir lettest tilgjengelig. Kunstig intelligens vil være et sentralt virkemiddel i denne utviklingen.
  •  AI (kunstig intelligens) baserte systemer for målgruppeidentifikasjon. Her ser vi for oss at dataløsningene vil lære i takt med våre behovsrådgivere. Læringen skal foregå i det uendelige men vi ser for oss at vår evne til identifikasjon av målgrupper vil bli bedre og bedre hele tiden.
  • Kommunikasjonsportal mellom kjøpere og selgere i B2B markedet.Ved å bygge en slik kommunikasjonsportal vil vi legge forholdene til rette for at bedrifter som har konkrete, eller også diffuse planer for anskaffelser som er viktige for bedriftens videreutvikling eller drift kan signalisere dette i vår portal. Vi vil da sørge for at bedriftene vil få relevante tilbakemeldinger på muligheter. Dette prosjektet har vi også fått godkjent av Norges Forskningsråd (skattefunn).En slik portal vil ha en mer dynamisk karakter enn det man vanligvis forbinder med en portal i våre dager. Vi tror vi snakker mer om prosesser som handler om informasjon og kommunikasjon. Vår prototype «Handshake» illustrerer hvor vi vil med denne delen av vår utvikling. Seminar Forum AS har i flere år arbeidet med å finne gode løsninger for utveksling av relevant informasjon mellom bedrifter. Konseptet med arbeidstittelen «Handshake» skal utvikles videre i regi av oss  i årene fremover. Her fokuserer vi på forbedring av behovsrådgivers verktøy for å utveksle relevant informasjon i relasjonsbygging.

    Vi vil i denne delen av vår satsing også utarbeide strategier for å bruke affiliate metodikk. Dette er en fremgangsmåte som har stor suksess i konsumentmarkedene men som ennå ikke i særlig utstrekning er i bruk i forretningsmarkedet ellers.

Vår motivasjon for alle våre planer har vi forsøkt å oppsummere her. Det unike