Publisert Legg igjen en kommentar

Det unike

Med bedrifters behov mener vi først og fremst behov for endringer, forbedringer, utvikling, vekst, innovasjon, kvalitetsøkning, kostnadsreduksjoner og inntektsøkninger. Dette er behov vi mener i stor grad kan dekkes ved interaksjon med leverandører og samarbeidspartnere.Vår virksomhet handler bare om dette. Gjennom mange års erfaring har vi sett at behov dannes i bedriftene og at dette er mulig  å forutse og identifisere.

Mange har spurt og vi har forgjeves prøvd å forklare det unike ved vårt konsept. Vi har hele tiden hatt klart for oss hva som er ambisjonen og visjonen. Å forklare hva det handler om krever innsikt i mange fagområder og bred erfaring fra ulike områder.  Noen utfordret oss til å si presis hva dette handler om. Litt humoristisk sagt kan det vel best vises matematisk. Til vår store overraskelse og glede er dette egentlig ikke en spøk. I mange år har vi arbeidet med dette uten å tenke over at dette kan beskrives i matematiske termer. Nedenfor følger derfor en matematisk skisse som i grove trekk søker å illustrere hva det handler om:

1.

VARIABLER BEDRIFT

x=omsetning                      B=behov  (for løsninger, produkter eller tjenester)

y=Driftsresultat                  n=antall kriterier (variabler bestemmende for behov)

z=lagerhold                           1-m=antall ulike løsninger, produkter eller tjenester

q=produksjon

a=produktmengde

b=antall ansatte

c=antall filialer

.

.

n= …………..

 

 B1=f(x)+f(y)+f(z)+f(q)+f(a)+f(b)+f(c)+…… f(n)   

  B2=f(x)+f(y)+f(z)+f(q)+f(a)+f(b)+f(c)+…… f(n)

.

.

 Bm=f(x)+f(y)+f(z)+f(q)+f(a)+f(b)+f(c)+…… f(n)

 

2.

V(x)=Verdi av kunnskap om kriterie x

a=initialverdi av kunnskap om kriterie x

b=økning i verdi ved gjentatte anvendelser av kunnskap om kriterie x

n=antall anvendelser av kunnskap om kriterie x

V(x)=a*b

Grafen viser prinsippet for verdien av kunnskap som brukes flere ganger i vår sammenheng.

unik

Det ligger en synergieffekt i dette bildet. Denne synergien handler om informasjon om behov i en bedrift som kan brukes flere ganger i flere sammenhenger. Det er denne effekten vi i Seminar Forum jakter på. Denne effekten har vesentlig positiv innvirkning på fremtidig kostnadsbilde og inntektspotensiale i vårt firma. Funksjonen ovenfor kalles eksponentialfunksjonen. *

For å sammenlikne dette med noe som flere kjenner til kan vi hente inspirasjon fra oljeboring (leting). Dette kjenner vi ikke så godt til men jeg vil anta at noen av følgende sammenhenger er viktige.

Geologene vet mye om berggrunnen hvor det skal bores. (dette er kunnskap og informasjon). Så borer man på presumtivt fornuftige steder. Henter opp borekjerner (prøver) og det viser seg at man ikke finner olje der. Dette er kunnskap/informasjon om hvor det ikke er olje. Så finner man olje. Borekjernene (prøvene) viser da hva som kjennetegner berggrunnen hvor det er olje. (kunnskap og informasjon). Denne kunnskapen og informasjonen kan brukes om og om igjen og kunnskapen blir også foredlet. Dermed blir  kostnadene ved å finne olje mindre  og evnen til  å finne mer olje større på grunn av dette.

I Seminar Forum  borer vi ikke etter olje. Vi leter etter behov for løsninger, produkter og tjenester i B2B markedet. Som behovsrådgiver i Seminar Forum tilegner vi oss kunnskap og informasjon om bedrifters behov og hvilke kriterier som er bestemmende for dette.

Eskalering av informasjon eksempel.

Eskalering betyr: Akselerere, øke, formere, forsere, forsterke, fremme, intensivere, opptrappe,  speede opp, stimulere, styrke, trappe opp og utvide,

  1. Det avtales et møte eller en relasjon.
  2. Eksempelvis kan følgende informasjoner noteres og/eller bekreftes:Firmaets interesse for klient x. Personens interesse for x. Svært mye informasjon noteres indirekte, tlf/kontaktadresse./webadresse/virksomhet/ størrelse/bransjebeskrivelse/interesseområder, /ansattkompetanse / Teknologi /Kjøpspreferanser
  3. Denne informasjonen gjør det lettere i neste omgang å finne mer informasjon og eller etablere en eller flere relasjoner (som er gunstige for kunden) og prosessen kan gå videre.
  4. Prosessen har også et tilnærmet uendelig utviklingspotensiale logisk sett.
  5. Resultatet blir at Seminar Forum blir mer og mer istand til å koble og danne gode relasjoner for bedrifter med behov for endringer og forbedringer. VI BLIR EN KATALYSATOR FOR GODE ENDRINGER OG FORBEDRINGER.

I både oljebransjen og B2B markedet snakker vi om læringsprosesser. Læring fører til kunnskap og informasjon. Læring kan skje med og uten datamaskiner………. . Dette har verdi. STOR VERDI.

* Synergier og det eksponentielle vil også gjelde(kanskje i særlig grad) når vi beveger oss over landegrensene.

En enkel metafor.

 

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.